MASTERAT

PRACTICA ASISTENȚEI SOCIALE CENTRATE PE VALORI

Denumirea veche: „Practica asistenţei sociale orientată spiritual”

Masteratul funcţionează în cadrul Departamentului de Asistenţă Socială al Universităţii de Vest din Timişoara

Admitere

Înscrieri Masterat 2017-2019

Masteratul își propune:

 • Formarea de profesionişti capabili să ofere asistenţă socială şi spirituală într-un mod integrativ
 • Dezvoltarea de competenţe profesionale în domeniile asistenţă socială, teologie şi consiliere
 • Studierea nevoilor şi sensibilităţilor spirituale ale beneficiarilor de servicii sociale.

Activitatea didactică

Cu precădere în zilele de vineri după-masă şi sâmbătă dimineaţă

Cerinţe înscriere

Candidaţii trebuie să fie absolvenţi de ciclul I studii universitare (licenţă), indiferent de profilul studiilor absolvite.

Disciplinele studiate includ:

Asistenţa socială a familiei; Consiliere socială şi spirituală; Valori religioase şi profesionale; Psihologie socială şi spirituală aplicată; Metode în asistenţa socială; Concepţiile sociale ale unor texte religioase majore; Teologie socială; Protecţia drepturilor copilului în România; Asistenţă socială a persoanelor vârstnice; Reconciliere socială; Abuzul de substanţe; Sociologia religiei.

Posibilităţi de angajare

Datorită caracterului interdisciplinar al programului, absolvenţii vor beneficia de o gamă deosebit de largă de posibilităţi de încadrare în muncă – atât în instituţii de stat (primării, şcoli, penitenciare) cât şi în ONG-uri sau instituţii religioase.

Corpul didactic

 • Conf. dr. Alexandru Neagoe, director masterat, UVT
 • Conf. dr. Cosmin Goian, director al Departamentului de Asistenţă Socială, UVT
 • Prof. dr. Silviu Rogobete, fost Consul General al României în Africa de Sud
 • Prof. dr. Thomas Schirrmacher, Bonn, Germania
 • Prof. dr. Mihaela Tomiță, UVT
 • Conf. dr. Emil Bartoş, Universitatea din Bucureşti
 • Conf. dr. Eugen Jurcă, UVT
 • Conf. dr. Mircea Alexiu, UVT
 • Conf. dr. Venera Bucur, UVT
 • Conf. dr. Patricia Runcan, UVT
 • Lect. dr. Carmen Bărbat, UVT, Dipl. Caritaswiss.
 • Lect. dr. Theofild Lazăr, UVT
 • Lect. dr. Carmen Stanciu, UVT
 • Lect. dr. Adrian Pășcuță, UVT
 • Psih. Dr. Ileana Rogobete, psihoterapeut formator

Admitere

Nota de admitere constă în media obţinută de candidat la examenul de licenţă

Taxe

 • Taxa de înscriere: 100 RON
 • Taxa de confirmare: 150 RON
 • Taxa de studiu: 3.500 lei / an – plătibilă în rate. Prima rată (700 lei) se achită odată cu confirmarea locului (urmând ca cei ce beneficiază de bursă integrală să îşi poată recupera această sumă de la Centrul Areopagus).

De ce m-aş înscrie la acest masterat

 • Un mediu academic de elită – Universitatea de Vest din Timişoara;
 • O gamă largă de competențe şi de posibilităţi de angajare
 • Un număr generos de locuri fără taxă
 • Posibilitatea de a studia un semestru în străinătate (prin programul Erasmus+ sau SEE)
 • Interacţiune directă cu cadre didactice din străinătate
 • Activitatea didactică desfăşurată cu precădere în week-end
 • Facilităţile Centrului Areopagus oferite gratuit studenţilor acestui program: acces la bibliotecă (aproape 40.000 volume), laborator de calculatoare, etc.

Ce spun studenţii şi absolvenţii noştri

„De când sunt la acest masterat, pot spune ca viaţa mea s-a schimbat cum nici nu-mi imaginasem ca se va schimba. Am avut mult mai multe ocazii de a ajuta oamenii, si mai mult am obţinut si o slujba in domeniu. Am înţeles ca pentru a fi capabil sa ajut alţi oameni este nevoie de o inima dedicata dar si de profesionalism, lucruri care mi-au fost oferite in cadrul masteratului.”

„Am ales acest masterat fără a şti la început cum va fi si ce voi obţine in urma lui. Pe măsură ce intram tot mai mult in studiu şi în activitatea practică mi-am dat seama că toate lucrurile învăţate sunt de un real folos în activitatea mea pastorală. Mai mult decât atât, am descoperit că îmbinând latura spirituala cu cea socială pot fi mult mai eficient in slujirea mea.”

„Acest program de master îmi va îmbogăţi resursele de lucru. Până acum nu am ţinut cont de abordarea religioasă şi sunt sigură că am greşit că nu am luat în considerare şi aceste nevoi spirituale ale oamenilor în general şi ale beneficiarilor în special. Voi explora mai mult această dimensiune.”„Înainte de a termina anul I al masteratului am realizat ce înseamnă consilierea, atât din punct de vedere social cât şi spiritual … în profesia de asistent social in care lucrez. Consider că acest masterat mi-a schimbat concepţia despre noţiunea de ajutor.”

„Fiind studentă la acest masterat, Dumnezeu m-a binecuvântat cum numai El ştie să o facă. Din totdeauna mi-am dorit sa îi pot ajuta pe cei în nevoi, dar mereu mă simţeam cumva neajutorată eu însămi, pentru că nu ştiam exact cum sa le fiu de folos. A ajuta pe cineva este una, dar să o faci eficient şi cu profesionalism e cu totul altceva. Am învăţat să fiu mult mai sensibilă la nevoile celor din jur, să ascult mai mult decât să vorbesc şi da, am cunoscut mulţi oameni cu o inima mare”

Documente necesare la dosarul candidatului

 • Diploma de bacalaureat – original
 • Foaie matricolă liceu – original
 • Diploma de licenţă – original
 • Foaia matricolă licență
 • Certificat de naştere  –  copie legalizată;
 • Două fotografii (mărimea 2/3 cm);
 • Adeverinţă medicală eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de dispensarul teritorial sau de întreprindere – după caz – de care aparţin (din care să rezulte că sunt apţi pentru profilul la care candidează: sânge, plămâni, aviz psihiatric sau psihologic). Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţele medicale vizate de comisiile medicale judeţene de orientare şcolară şi profesională. În adeverinţele respective se va menţiona – în mod expres – gradul deficienţelor, în funcţie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională. Nedeclararea acestor afecţiuni atrage după sine consecinţele instituţionale în vigoare. Candidaţii vor face dovada că nu suferă de afecţiuni de natură psihiatrică sau psiho-patologică. Pe lângă adeverinţa medicală este necesară şi dovada efectuării vaccinărilor.

Informaţii suplimentare

La directorul programului masteral, Conf. Univ. Dr. Alexandru Neagoe,
Tel. 0722-605511, alexandru.neagoe@e-uvt.ro